Szkoły

Dynowska oświata - szkoły

 

Placówki edukacyjne prowadzone przez Gminę Miejską Dynów

 

ZS_Dynow.JPG

1. Zespół Szkół w Dynowie

ul. Szkolna 11, 36-065 Dynów

tel. +48 16 652 12 51

email: zs1dynow@op.pl

http://www.zsdynow.internetdsl.pl

 Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie uczęszcza 367 uczniów w 14 oddziałach. Patronem szkoły jest znany poeta Julian Przyboś  z Gwoźnicy - wsi położonej niedaleko Dynowa.

 

 

Gimnazjum.JPG

Do Gimnazjum w Dynowie uczęszcza 283 uczniów w 10 oddziałach.

 Zespole Szkół pracuje 59 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi. W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Gimnazjum.

Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 471 uczniów podzielonych na 20 klas. W Gimnazjum uczy się 425 uczniów w 14 oddziałach z Dynowa, Dąbrówki Starzeńskiej, Ulanicy, Huty Poręby i Siedlisk. Nauka odbywa się w 25 klasopracowniach, 2 salach komputerowych z dostępem do Internetu, sali gimnastycznej. Szkoła dysponuje również siłownią, stołówką szkolną, biblioteką oraz świetlicą. W Zespole Szkół pracuje 53 nauczycieli. 49 ukończyło studia wyższe. 4 uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, 40 posiada mianowanie, 7 jest nauczycielami kontraktowymi, a 2 to stażyści. /Bip../

 

 

 

 

 

 

 

 

SP_2.jpg

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

             w Dynowie

ul. Bartkówka 105, 36-065 Dynów

tel. +48 16 652 11 61

email: sp2dynow@wp.pl

www: http://www.sp2.dynow.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 zatrudnia 13 nauczycieli. Kadra pedagogiczna szkoły to nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, stale doskonalący swój warsztat pracy. Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi w budynku szkolnym oraz salami lekcyjnymi, zastępczą salą gimnastyczną i kuchnią w budynku Domu Ludowego.

 Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. Znacznej poprawie uległy warunki lokalowe. Budynek szkolny został poddany gruntownemu remontowi. Wykonano wewnętrzne sanitariaty i wymieniono instalację elektryczną (1999r), podczas wakacyjnej przerwy w 2002r wykonano centralne ogrzewanie, wymieniono podłogi, drzwi, parapety. Drobne prace remontowe przeprowadzono również w budynku Domu Ludowego (wymieniono drzwi, schody, w korytarzu ułożono płytki i boazerię). ../Bip../

 

 

przedszkole.jpg

3. Miejskie Przedszkole Nr 1

ul. Jana Pawła II 13, 36-065 Dynów

tel. +48 16 652 10 14

 Przedszkole Miejskie Nr 1 zatrudnia 18 osób; - 9-cio osobową kadrę nauczycielską oraz - 7-miu pracowników obsługi. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Dynowie mieści się w budynku typowym jednopiętrowym, przy ul. Świerczewskiego 13. Oddalone jest od ulicy około 30m. Przedszkole otacza ogród wraz z placem zabaw. Na placu zabaw królują typowe urządzenia ogrodowe; tj. 2 piaskownice pełnowymiarowe, przeplotnie, izdebki, zjeżdżalnie, stoliki z parasolkami.

 

W samym budynku mieszczą się: sale zajęć w liczbie 5, szatnia dla dzieci, aneksy kuchenne, zmywalnia, kuchnia wraz z zapleczem, pokój higienistki oraz dyrektora. Przedszkole czynne jest przez pięć dni w tygodniu od godz. 6:30 do 17:00.

Przedszkole posiada 5 oddziałów w tym:

2 oddziały 9-ciogodzinne zerówkowe,

1 oddział 5-ciogodzinny zerówkowy,

1 oddział 4-5 - latków,

1 oddział 2-3 - latków. ../Bip /

 

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
ul.Ks.Ożoga 6  36-065 Dynów
Tel. +48 16-6522 653
NIP – 813-35-73-466
Regon – 180390352
a-mail : bibliotekadynow@autograf.pl

Internetowy katalog księgozbioru biblioteki:
http://www.dynow-mbp.sowwwa.pl/

 

1 stycznia 2009 r. na podstawie: Uchwały Nr XXV/168/2008 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 listopada 2008 r. dokonano podziału Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie na dwie instytucje kultury:

  • - Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga 10
  • - Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. Ożoga 6

Tą samą uchwałą nadano bibliotece Statut jako samodzielnej instytucji samorządowej.

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańców Dynowa.


Do podstawowych zadań Biblioteki Miejskiej należą:

  • - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  • - obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów,
  • - prowadzenie działalności informacyjnej zwłaszcza w zakresie własnych zbiorów, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,


Biblioteka Miejska organizuje wystawy, odczyty, spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi
./Bip…/

 


Szkoły prowadzone przez Powiat Rzeszowski


 

ZSZ_Dynow_1.jpg

1. Zespół Szkół Zawodowych

im.kardynała Stefana Wyszyńskiego

            w Dynowie

 

ul. Polna 3, 36-065 Dynów

tel. +48 16 652 10 45

fax  +48 16 652 10 43

email: zsz1dynow@poczta.onet.pl

http://www.zsz1dynow.republika.pl

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie im kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest największą ponadgimnazjalną placówką oświatową na terenie Pogórza Dynowskiego. Szkoła mieści się w nowoczesnym budynku gdzie znajduje się 18 sal lekcyjnych-klasopracownii przedmiotowych, zaplecze sanitarne, sala gimnastyczna z zapleczem, aula, gabinet lekarski, pracownie multimedialne, biblioteka z czytelnia, kuchnia ze stołówką oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Zajęcia praktyczne i ćwiczenia odbywają się w szkolnych warsztatach i Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów. Do szkoły uczęszcza od 450 do 750 uczniów w 16 do 22 oddziałach. Wysoki poziom edukacji szkolnej zapewnia odpowiednia kadra pedagogiczna oraz współpraca z uczelniami tj. WSPiA Przemyśl-Rzeszów, WSIiZ Rzeszów WSK PZL Rzeszów i Politechniką Rzeszowską.

 

 

 

LO_1.jpg

2. Liceum Ogólnokształcące

im.Komisji Edukacji Narodowej

           w Dynowie

 

 

ul. 1 Maja 17, 36-065 Dynów

tel/fax. +48 16 652 10 77

email: lodyn9@poczta.onet.pl

www: http://www.lodynow.prv.pl

 

[ www: www.lodyn9.republika.pl ]

 

Liceum Ogólnokształcące w Dynowie posiada 12 izb lekcyjnych będących równocześnie gabinetami przedmiotowymi, dwie pracownie komputerowe, aulę, stołówkę szkolną z zapleczem, izbę tradycji, gabinet higienistki, bibliotekę, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne, salę gimnastyczną, siłownię, 2 boiska, w tym jedno kortowe. Młodzież kształci się w profilach: matematyczno- informatycznym, humanistycznym i ogólnym. Szkoła liczy 12 oddziałów, a ilość młodzieży w ostatnich latach waha się w granicach 360- 463. /LO BIP…/

 

Przygotował _ST

******************************************************************************************************

 

 

Zalogowany
Newsletter
Email:
Sonda: Nowa strona
Jak Ci się podoba nowa strona?